Anexa la contractul cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

 Nr. ______________ din ______________

 

DECLARATIE PRIVIND CONSIMTAMANTUL ACORDAT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP DE MARKETING

 

Turistul_______________________________ isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea de catre Agentia Hercules Tour  si de catre partenerii acesteia, a datelor sale cu caracter personal furnizate prin intermediul sau in legatura cu executarea obiectului contractului, respectiv nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de corespondenta, in scop de marketing.

Astfel, in anumite situatii, datele cu caracter personal ale turistului vor fi utilizate cu scopul transmiterii unor mesaje de marketing, oferte, stiri, informari, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente, sau cu scopul realizarii unor sondaje de opinie.

Turistul isi poate retrage oricand consimtamantul acordat, prin adresarea unei cereri Agentiei Hercules Tour.

Executarea contractului cadru nu este conditionata in niciun fel de semnarea prezentei declaratii de consimtamant, valabilitatea contractului nefiind afectata in situatia in care turistul nu isi exprima consimtamantul, doar in cazul in care pentru efectuarea rezervarii nu sunt necesare date cu caracter personal.

  Imi exprim consimtamantul         

  Nu imi exprim consimtamantul

 

 

Semnatura turist                                                                                          Data

__________________________                                                                            __________________________